Hoạt động công ty

Thiên An Biotech – hành trình tạo nên thương hiệu

Ý nghĩa thương hiệu Cái tên Thiên An Biotech bắt nguồn từ triết lý Thiên về chất – an vì tâm, đây cũng là câu slogan khẳng định giá trị của thương hiệu bởi Thiên An Biotech được ra đời và phát triển với mục tiêu thay đổi nhận thức về sản phẩm chăm sóc

Thiên An Biotech phun khử khuẩn ở toà nhà Báo Người Lao Động

Ngày 12/08 Thiên An Biotech đã tiến hành phun khử khuẩn ở toà nhà Báo Người Lao Động nhằm đảm bào an toàn và điều kiện tốt nhất cho Ban biên tập và lực lượng phóng viên làm việc tại toà soạn. Làm thế nào để ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm? Bề mặt trong

Shopping Cart
kedma kedma kedma
Scroll to Top